Περιβάλλον

Περιβάλλον

Από ομάδα προστασίας περιβάλλοντος, έγινε ενημέρωση των μαθητών για την ανακύκλωση και για την διαχείριση των σκουπιδιών.