Τμήμα Ένταξης

Προκειμένου να διαγνώσουμε την ωριμότητα ενός παιδιού, ώστε να παρακολουθήσει την Α΄τάξη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το  ΑΘΗΝΑ TEST