Μαθησιακές δυσκολίες

Εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, άρθρα σχετικά με τα προβλήματα μάθησης μπορείτε να βρείτε στον παραπάνω σύνδεσμο.

Φωτογραφίες από ημερίδα