Modele de relatie medic-pacient

Abordarea comunicării Medic-pacient sont multe puncte Comune pentru medicii DIN toate specialităţile, Dar Sitiera şi diferenţieri. Abordarea pacientului de către medicul de Familie merită o abordare separată datorită relaţiei de Lungă durată ce se doreşte a se realiza. Nu considérer că Aplicarea tehnicilor comunicaţionale prelungeşte durata vizitei. Dimpotrivă, pot fi văzuţi mai mulţi pacienţi Într-un timp mai scurt, odată cu utilizarea mai înţeleaptă a timpului disponibil pentru consultaţie. Paşii către o comunicare mai Bună cu pacienţii sunt: 1. Rafinaţi-vă abilităţile de comunicare de bază deja avute a. nu omiteţi amabilităţile b. nu arătaţi pacientului că sunteţi grăbit c. menţineţi conversaţia PE Linia dorită d.

comunicaţi cu dublu sens e. ascultaţi fără a întrerupe f. comunicaţi cu privirea g. organizaţi-vă discuţiile cu pacientul (TEHNICA baigner) 2. 
Faceţi ajustările necesare în stilul propriu pentru a vă adapta stilului Modern, participativ, de comunicare a. faceţi un effort suplimentar pentru a câştiga încrederea b. fiţi atenţi la Dinamica schimbărilor c. creşteţi implicarea pacienţilor d. creaţi aşteptări Cât mai realiste pacienţilor e.

furnizaţi mai multe Informaţii în Cât mai puţin TIMP 3. 
Luaţi măsuri pentru a va perfecţiona, în scopul depăşirii aşteptărilor pacienţilor DVS. a. îmbunătăţiţi sistemele Informaţionale şi de organizare DIN Cabinet b. trimiteţi tuturor pacienţilor o scrisoare de Bun-venit (un modèle în format Word poate fi descărcat de pe site-ul www.medicaacademica.ro) c. folosiţi computerul în mod Creativ d. educaţi personalul e. faceţi ceva neaşteptat pentru pacienţi f. urmăriţi périodique pacienţii g. îmbunătăţiţi conception de “Medicină de Familie”.

Une rencontre plus centrée sur le patient se traduit par une meilleure satisfaction du patient et du médecin. 1, 5 – 7, 9, 13, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 28 – 30 les patients satisfaits sont moins susceptibles de déposer des plaintes formelles ou de présenter des plaintes pour faute professionnelle. 1, 5, 9, 19, 22, 28 satisfaits les patients sont avantageux pour les médecins en termes de satisfaction professionnelle accrue, moins de stress lié au travail et de réduction du Burnout. 4, 26 la plupart des plaintes concernant les médecins sont liées à des questions de communication, et non de compétence clinique. 9, 29, 42 les patients veulent des médecins qui peuvent diagnostiquer habilement et traiter leurs maladies ainsi que communiquer avec eux efficacement. 32 comunicarea contează. Comunicarea facilitează realizarea unei relaţii de lui Medic-pacient, a unei adevărate alianţe cu scopul îmbunătăţirii zapewniania vieţii şi a stării de Sănătate a pacientului, și, de ce nu, a creşterii prestigiului medicului. Deşi pacientul se află în Centrul atenţiei, în multe sisteme de Sănătate, timpul pe care i-l acordă medicul este limitat (Cu MICI excepţii) la 10 – 15 minutes. În acest intervalle scurt, medicul trebuie să afle Cât mai multe despre Natura acuzelor, să formuleze diagnosticul şi strategia de tratament, să identifice nevoile Reale, să anticipeze evoluţia, să informeze, să vină în întâmpinarea dorinţelor, să obţină acordul pacientului ş.a. în acelaşi timp, El trebuie să manifeste empatie, să-şi stăpânească propriile emoţii şi să le gestioneze PE ALE pacientului şi anturajului.

Les médecins ne naissent pas avec d`excellentes aptitudes en communication, car ils ont différents talents innés. Au lieu de cela, ils peuvent comprendre la théorie de la bonne communication médecin-patient, apprendre et pratiquer ces compétences, et être capable de modifier leur style de communication s`il ya suffisamment de motivation et d`incitation à la conscience de soi, l`auto-surveillance, et formation. 11, 25 la formation aux compétences en communication a été trouvée pour améliorer la communication médecin-patient. 39, 40 Toutefois, les comportements améliorés risquent d`expirer au fil du temps. 28 il est donc important de pratiquer de nouvelles compétences, avec une rétroaction régulière comportement. 28 certains ont dit que l`éducation médicale devrait aller au-delà de la formation des compétences pour encourager la réactivité des médecins à l`expérience unique des patients. 10 les hôpitaux progressifs comprennent que la guérison n`est pas seulement pour les patients; C`est aussi pour les membres de la famille fatigués.